Da li moj marketing tim ima optimalan broj članova i da li radi efikasno?

Hteli biste da reorganizujete vaš marketing tim kako bi se optimizovale uloge i odgovornosti? Ili možda nemate marketing tim ali su vam preko potrebni eksperti koji će da se bave zadacima brendinga i komunikacije? A kada su u pitanju procesi i procedure – da li je potrebno da ih kreirate i razvijete ili možda vam je potrebno da nadogradite one koje imate?

Mi možemo da vam pomognemo u svim tim izazovima! Možemo da vas podržimo u optimizaciji vaših procesa i da napišemo i uvedemo potrebne procedure. Dodatno, nezavisno od toga koja je vaša kompanijska struktura i industrija poslovanja, možemo da radimo zajedno sa vama na optimizaciji vaše marketing organizacije i usaglasimo uloge i timove kako bi postali još produktivniji i efikasniji.

Naše konsalting usluge su rađene po meri prema vašim specifičnim zahtevima, bez obzira da li imate iskustva u ovom domenu ili ne. Samo nas upoznajte sa vašim izazovima i ciljevima, a mi onda preuzimamo dalje optimizaciju vaše organizacije.

Segment ORGANIZACIJE našeg konsalting poslovanja strukturisan je u 4 glavna domena:

  • Marketing organizacija
  • Menadžment timova
  • Procesi
  • Procedure

Svi ovi domeni sadrže ključne integrisane delove koji se prilagođavaju i rade po meri prema vašim konkretnim izazovima poslovanja. Mogu da pokriju sve organizacione funkcije koje vašem poslovanju mogu biti potrebne.

Svaki domen uključuje više delova koji se definišu i postavljaju za svakog klijenta posebno i fleksibilno, u zavisnosti od vaših jedinstvenih potreba. Mogu da sadrže više aktivnosti iz različitih domena, kao što je prikazano u primeru ispod:

  • Stvaranje marketing organizacije
  • Optimizacija uloga u sklopu marketing tima
  • Pisanje i implementacija marketing procedura
  • Definicija i implementacija procesa komunikacije itd.

Sve što je potrebno da uradite je da sa nama podelite vaše planove, izazove i pitanja. Bazirano na vašim informacijama, mi ćemo razviti vaš individualni Puzzle usluga koji će da sadrži pažljivo odabrane delove iz gore navedenih ključnih strateških domena. Na taj način ćemo moći da postavimo vašu jedinstvenu strategiju. Štaviše, navedeni domeni se preklapaju, tako da je moguće kombinovati različite aktivnosti iz različitih domena kako bi svi vaši poslovni izazovi bili pokriveni.

Na taj način, možete precizno da izaberete šta je vašem poslovanju potrebno i da kreirate vaš individualni PUZZLE usluga. Tako ćemo zajedno da razvijemo ponudu koja je rađena po meri za vas i koja je prilagođena vašim specifičnim zahtevima. 

Za ličnu prezentaciju ili više informacija, možete da nas konaktirate.