Manuela Stamatović je ekspert za marketing i komunikacije i strateški je konsultant sa iskustvom od skoro dve decenije u industrijama robe široke potrošnje, bankarstvu i avijaciji.  

Bila je na mestu direktora marketinga u kompanijama L’Oréal i Erste banka, kao i na poziciji direktora marketinga i korporativnih komunikacija u Sberbanci i Er Srbiji. Ona je ekspert za razvoj strategija brenda i marketinga, upravljanje regionalnim ATL i BTL kampanjama, upravljanje iskustvom klijenata, za digitalni marketing i korporativne komunikacije (uključujući interne i eksterne komunikacije), odnose sa javnošću, upravljanje kriznim situacijama, organizaciju događaja i za društveno odgovorno poslovanje

Manuela je nadgledala stvaranje i implementaciju regionalnih i lokalnih brend strategija za globalne brendove i izgradila je nepoznate ili stagnirajuće brendove do zdravih pozicija i povećala je njihovu prepoznatljivost na tržištu. Dizajnirala je i sprovodila programe upravljanja iskustvom klijenata u sektoru bankarstva koji su rezultirali najvišim ocenama zadovoljstva klijenata na tržištu.

Manuela ima opširnu ekspertizu u građenju i upravljanju različitim timovima i ljudima kao i u optimizaciji organizacionih struktura i njihove efikasnosti. Njene veštine uključuju i koučing i mentorstvo.

Manuela tečno govori 5 jezika: engleski, nemački, francuski, italijanski i srpski