Da li posedujem tražene veštine i sve potrebne podatke kako bih radio efikasno?

Želeli biste da imate nekoga ko će usko da sarađuje sa vašim marketing timom kako bi se osiguralo da su stekli sve potrebne veštine? Ili su vam potrebne radionice i programi mentorstva koji su rađeni po meri kako bi se vaši zaposleni razvijali kontinuirano? Ili je možda potrebno optimizirati saradnju i koordinaciju sa vašim marketing agencijama kako bi njihove performanse bile u skladu sa postavljenim ključnim indikatorima uspeha? Smatrate da vam je potreban neko će da vodi računa o svim podacima marketinga i potrošača koje skupljate u toku svih aktivnosti koje sprovodite?

Raditi uspešno sa podacima i timovima je nešto što može da postane DNK vaše kompanije i mi možemo da va usmeravamo na tom putu! Možemo da vas podržimo u prikupljanju podataka i njihovoj analizi, da koordinišemo agencije i da pomognemo članovima vašeg marketing tima dok simultano usavršavamo njihove veštine. Potrebno je samo da nam kažete šta vam je na umu i mi možemo da razvijemo pravu metodu ili program kako biste se razvijali dalje uz dnevnu operativnu podršku.

Naše konsalting usluge su rađene po meri prema vašim specifičnim zahtevima, bez obzira da li imate iskustva u ovom domenu ili ne. Samo nas upoznajte sa vašim izazovima i ciljevima, a mi onda preuzimamo dalje sprovođenje i kontrolu.

Segment SPROVOĐENJA & PODRŠKE našeg konsalting poslovanja strukturisan je u sledeće domene:

  • Marketing planiranje, sprovođenje i kontrola
  • Istraživanje tržišta
  • Koordinacija sa agencijama i dobavljačima
  • Mentorstvo timova
  • Radionice
  • Obuke na poslu

Svi ovi domeni uključuju ključne integrisane delove koji su adaptirani i rađeni po meri za vaše specifične poslovne izazove. Mogu da pokriju sve aspekte sprovođenja koji mogu biti potrebni vašem poslovanju u domenu marketinga i komunikacija. Svaka situacija ili izazov su jedinstveni – zajedno sa vama, možemo da razvijemo i sprovedemo pristup koji je rađen po meri i koji će vam pomoći da vaše dnevno poslovanje postane merljivo i produktivno.

Sve što je potrebno da uradite je da sa nama podelite vaše planove, izazove i pitanja. Bazirano na vašim informacijama, mi ćemo razviti vaš individualni Puzzle usluga koji će da sadrži pažljivo odabrane delove iz gore navedenih ključnih strateških domena. Na taj način ćemo moći da postavimo vašu jedinstvenu strategiju. Štaviše, navedeni domeni se preklapaju, tako da je moguće kombinovati različite aktivnosti iz različitih domena kako bi svi vaši poslovni izazovi bili pokriveni.

Na taj način, možete precizno da izaberete šta je vašem poslovanju potrebno i da kreirate vaš individualni PUZZLE usluga. Tako ćemo zajedno da razvijemo ponudu koja je rađena po meri za vas i koja je prilagođena vašim specifičnim zahtevima.

Za ličnu prezentaciju ili više informacija, možete da nas konaktirate.