Da li znate šta je marketing miopija?

Verovali ili ne, marketing-kratkovidost je vrlo česta pojava.

Ovaj pojam nam govori da smo prevideli „široku sliku“ o tome šta naši kupci stvarno žele, tj. kada se previše fokusiramo na samu prodaju proizvoda ili usluga.

Kako pravilno izabrati Dioptriju?

Prva stvar koju je važno da priznate sebi jeste da možda ipak ne vidite kako treba. 😃

To je prvi i najvažniji korak ka rešenju.

Zatim, postavite sebi pitanje Šta je to što mojim kupcima stvarno treba, a da ja mogu da im ponudim? Zapišite svoje odgovore kako biste imali jasnu sliku o tome šta želite ponuditi.

Sledeći korak je sprovođenje mini-istraživanja kako biste proverili da li neko slično rešenje kao vaša ideja već postoji. To možete uraditi na sledeće načine:

  • Pretraga na internetu: Pretražite internet kako biste pronašli slične proizvode ili usluge koje već postoje na tržištu. Istražite ključne reči koje se odnose na vašu ponudu i analizirajte konkurenciju.
  • Proučavanje konkurencije: Posetite veb stranice konkurenata kako biste saznali više o njihovim proizvodima ili uslugama. Obratite pažnju na njihove prednosti i nedostatke u odnosu na vašu ponudu.
  • Anketa među potencijalnim kupcima: Napravite (onlajn) anketu koju ćete poslati potencijalnim kupcima kako biste saznali šta oni traže u proizvodima ili uslugama sličnim vašoj ideji.

Razgovori sa stručnjacima u industriji: Razgovarajte sa stručnjacima u vašoj industriji kako biste dobili njihovo mišljenje o vašoj ideji i eventualnim već postojećim rešenjima na tržištu.

Nakon što ste sproveli istraživanje, zapišite rezultate istraživanja i to:

  • Koje su ključne sličnosti sa vašom ponudom?
  • Koje su ključne razlike?
  • Šta je to što vi možete unaprediti u odnosu na već postojeće rešenje vašeg proizvoda ili usluge?

Ove informacije će vam pomoći da bolje razumete tržište i da prilagodite svoju ponudu kako biste se istakli u odnosu na konkurenciju i bolje zadovoljili potrebe svojih kupaca.

Nikada nemojte polaziti od sebe!

Najbolje bi bilo da ne polazimo od onoga što nama treba, jer to može ograničiti našu sposobnost da shvatimo šta zaista žele naši kupci. Umesto toga, trebalo bi ostaviti pretpostavke po strani i usredsrediti se na razumevanje potreba kupaca.

Razlog za to je što mi kao pojedinci imamo sopstvene želje i potrebe koje ne moraju nužno odražavati potrebe šireg tržišta. Kada se kreće od sebe, postoji rizik da se zanemare ili prenebregnu važne potrebe ciljne grupe.

Kada shvatite šta je to što vaši kupci istinski žele, začinite malo i svojom maštom i ponudite im nešto još bolje.

Evo i jednog primera koji će pomoći da dodatno istaknemo zašto je važno da uvek pratite svoju viziju, a ne samo želje korisnika:

Henri Ford je bio među prvima koji su uveli montažnu traku kako bi proizveo automobil koji su mogli da koriste mnogi Amerikanci srednje klase. Ipak, rekao je: „Da sam pitao ljude šta žele, rekli bi brže konje“.

Ovaj primer ilustruje važnost inovacija i razumevanja šire slike u industriji. Da se Ford ograničio samo na želje kupaca, možda ne bi ostvario značajne promene u načinu na koji su automobili proizvedeni i dostupni široj publici.

Zato, nakon što razumete šta je to što vaš kupac želi, dobro razmislite o najboljem rešenju koje možete ponuditi. Imajte na umu da vaša vizija i inovativnost mogu pružiti dodatnu vrednost i zadovoljiti potrebe kupaca na načine koje oni možda nisu ni znali da su mogući.

Stavite naočare protiv marketing-kratkovidosti i zavirite u svet prepun mogućnosti.Ili se jednostavno obratite nama.  Upoznajte se sa našim programom edukacije putem ovog linka.

Ostavite odgovor