Kao što svaka priča ima svoju knjigu, tako je i svakom ozbiljnom brendu potreban Brand Book (ili često nazvana i Knjiga brend standarda).

Brand Book je dokument sa specifičnim smernicama u eksternim i internim komunikacijama za održavanje prepoznatljivosti brenda. Uključuje elemente kao što su vizuelni identitet (boje, tipografija, logo), ton i stil komunikacije, misiju, viziju i vrednosti brenda, kao i uputstva za primenu ovih elemenata u različitim marketinškim materijalima, prezentacijama, na društvenim mrežama, pakovanju proizvoda i drugim komunikacijskim kanalima. 

Brand Book služi kao osnovni vodič za sve zaposlene i partnere u poslovanju, u cilju očuvanja doslednosti brend komunikacije i jačanja njegove prepoznatljivosti na tržištu.

Zašto je važno imati Brand Book?

Zamislite na trenutak sledeće brendove i razmislite o elementima koji su njima povezani, kao što su logotipi, boje, fontovi i načini komunikacije:

 • WhatsApp
 • Netflix
 • YouTube
 • Instagram
 • Google
 • Facebook
 • Puzzle Consulting

Sve što ste vizualizovali u vezi sa ovim brendovima je rezultat uspešnog primenjivanja Brand Book-a.

Važnost posedovanja Brand Book-a ogleda se u doslednosti komunikacije i prepoznatljivosti brenda, što doprinosi izgradnji poverenja i lojalnosti kod ciljne publike. Takođe, jasno definisane smernice unutar Brand Book-a olakšavaju saradnju među zaposlenima i saradnicima, čime se osigurava kvalitet i jedinstvenost u svim aspektima brendiranja.

Šta Brand Book treba da sadrži?

Brand Book, kao ključni dokument za očuvanje identiteta brenda, obično se sastoji iz četiri osnovna segmenta: informacije o kompaniji, vizuelni elementi, smernice za komunikaciju i primeri primene. U nastavku sledi detaljnije objašnjenje za svaki od ovih segmenata, kako bismo vam pružili bolji uvid u njihovu važnost i funkciju.

Informacije o kompaniji

Zamislite da sedite na kafi sa prijateljicom koja ne zna čime se bavite. Kako biste joj ukratko opisali misiju, vrednosti i ciljnu grupu kompanije? 

Ovaj segment definiše osnovne elemente brend identiteta, kao što su misijavizija i vrednosti. Pomaže u usmeravanju brenda i omogućava doslednost u njegovom razvoju. Informacije o kompaniji treba da naznače jedinstvene karakteristike i prednosti brenda kako bi se istakao na tržištu.

Pri kreiranju Brand Book-a trudite se da gorenavedene informacije budu koncizne – upravo kao da pričate sa nekim uz kafu.

Vizuelni elementi

U ovom delu Brand Book-a, fokus je na vizuelnim elementima brenda, kao što su logo (njegovo postavljanje kroz vizuale i dokumente, boje, veličine, proporcije, varijacije za različite komunikacione platforme (isto važi i za Brand Mark – ukoliko se koristi)), tipografijabojeikonice i ostali grafički elementi. Vizuelni identitet ima ključnu ulogu u prepoznatljivosti brenda i stvaranju vizualnog jezika koji privlači ciljnu publiku.

Vizuelni elementi

U ovom delu Brand Book-a, fokus je na vizuelnim elementima brenda, kao što su logo (njegovo postavljanje kroz vizuale i dokumente, boje, veličine, proporcije, varijacije za različite komunikacione platforme (isto važi i za Brand Mark – ukoliko se koristi)), tipografijabojeikonice i ostali grafički elementi. Vizuelni identitet ima ključnu ulogu u prepoznatljivosti brenda i stvaranju vizualnog jezika koji privlači ciljnu publiku.

Smernice za komunikaciju

Ton komunikacije predstavlja način na koji brend “razgovara” sa svojom publikom. U ovom segmentu Brand Book-a definišu se stiljezik i ton koji brend koristi u svim komunikacijama, bilo da je reč o marketingu uopšteno, korisničkoj podršci ili internim komunikacijama. Doslednost u tonu i načinu komunikacije pomaže brendu da izgradi poverenje i emocionalnu vezu sa publikom.

Primeri primene

Poslednji segment Brand Book-a sadrži smernice i pravila za primenu brend identiteta u različitim situacijama i na različitim komunikacionim platformama. Ovde se navode konkretni primeri i uputstva za korišćenje vizuelnih elemenata i tona komunikacije u marketinškim materijalima, na društvenim mrežama, u prezentacijama i drugim komunikacijama. Smernice za primenu osiguravaju doslednost i integritet brenda u svim aspektima komunikacije.

Zaključak

Uzimajući sve gorenavedeno u obzir, za kraj želimo da vam damo i nekoliko saveta koji će vam pomoći u izradi kvalitetnog Brand Book-a:

 1. Definišite ciljeve brenda: Razmislite o ciljevima kako biste bolje kreirali strategiju, vizuelni identitet i ton komunikacije.
 2. Istražite konkurenciju: Analizirajte konkurentske brendove kako biste razumeli tržište i izbegli sličnosti.
 3. Sarađujte sa timom: Uključite članove tima u proces izrade kako biste obogatili brend različitim perspektivama.
 4. Budite dosledni: Održavajte doslednost u bojama, tipografiji, stilu i tonu komunikacije kroz sve kanale komunikacije.
 5. Budite prilagodljivi: Ostavite prostor za prilagođavanje i ažuriranje Brand Book-a u skladu sa promenama na tržištu.
 6. Dajte jasne smernice: Pružite konkretne primere i uputstva za primenu brend identiteta kako biste osigurali doslednost i integritet.
 7. Pripremite vizuelne primere: Uključite vizuelne primere za jasnije i lakše razumevanje smernica.
 8. Edukujte tim i saradnike: Distribuirajte smernice članovima tima i poslovnim partnerima, te ih obučite o važnosti doslednosti.
 9. Radite redovno ažuriranje: Ažurirajte smernice redovno i pratite njihovu primenu u praksi, preduzimajući korektivne akcije po potrebi.

Dakle, potrebno je dosta rada i dobar dizajner. I ne zaboravite – važno je da pažljivo birate kome prepuštate bilo koji segment koji vas predstavlja, odnosno vaš biznis.Puzzle Consulting će vam rado pomoći u ovom, ali i mnogim drugim segmentima predstavljanja vašeg brenda i marketinga. Pišite nam!

Ostavite odgovor